Gratis iPad mini bij LX-7


Voorwaarden en bepalingen

Hoe werkt het?

 • Ga langs bij uw deelnemende Roland-dealer en koop een LX-7 piano.
 • Surf naar http://lx7.rolandeurope.com/nl/lx7, zorg dat u een digitale versie of een duidelijke foto van uw aankoopbewijs en de serienummers van uw LX-7 (voor controle) bij de hand hebt, en volg de instructies op het scherm.
 • Uw claim wordt dan verwerkt. Als de claim wordt goedgekeurd, wordt er een Apple iPad Mini 2 (16GB Wi-Fi SPACE GREY model) rechtstreeks door Apple naar het adres van uw keuze* gestuurd.

Voorwaarden en bepalingen

 • Deze aanbieding loopt van 1 juni 2016 tot en met 31 oktober 2016, tenzij anders vermeld. Enkel klanten die in de genoemde periode een LX-7 hebben aangekocht, komen in aanmerking voor deze aanbieding.
 • Claims moeten ten laatste op 30 November 2016 om 23u59 CET worden ingediend. Claims die later dan dit tijdstip binnenkomen, worden niet meer aanvaard.
 • Deze aanbieding geldt voor aakopen in de winkel en online aakopen van een LX-7 (alle kleuren), bij een deelnemende Roland-dealer. Deze aanbieding geldt niet voor tweedehands, opgeknapte/gerestaureerde of vervalste modellen.
 • Deze aanbieding geldt op voorwaarde dat het aangekochte product in uw eigendom blijft. Als u de LX-7 terugstuurt naar de dealer, gelieve dan de Apple iPad rechtstreeks naar Roland te sturen, op het volgende adres: Roland Central Europe, Houtstraat 3, B-2260 Oevel, België. Roland behoudt zich het recht voor om de gratis Apple iPad terug te eisen als de piano binnen het jaar wordt teruggestuurd, terugbetaald of doorverkocht.
 • De promotie is voorbehouden aan de oorspronkelijke aankoper en is beperkt tot één claim per gezin. Meervoudige claims van bedrijven, organisaties en instellingen en claims rechtstreeks van dealers en distributeurs zijn verboden en zullen niet worden aanvaard.
 • Deze aanbieding wordt rechtstreeks via Roland ingelost en niet, onder geen enkele omstandigheid, door de handelaar.
 • De gratis iPad kan rechtstreeks van bij Apple worden verstuurd tot acht weken na de registratie, ter preventie van fraude. Als de Apple iPad momenteel niet in voorraad is, zal hij zo spoedig mogelijk worden verstuurd.
 • De aanbieding geldt enkel voor klanten die woonachtig zijn binnen de Europese Unie - met uitzondering Bulgaria and Croatia - of in een van de volgende landen: Noorwegen, Zwitserland, Rusland.
 • Leveringen zijn alleen mogelijk in de hierboven vermelde deelnemende landen. De aanbieding is enkel van toepassing op producten die binnen deze regio’s door Roland zijn geleverd en verdeeld. Deze aanbieding geldt uitsluitend voor klanten van erkende Roland-dealers.
 • Deze aanbieding is niet omruilbaar tegen cash geld.
 • Bij aflevering van de Apple iPad moet er mogelijk worden getekend voor ontvangst. Gelieve ons het correcte leveringsadres te bezorgen. Dit kan mogelijk verschillen van uw geregistreerde woonadres.
 • Deze aanbieding is niet cumuleerbaar of combineerbaar met andere aanbiedingen en is enkel geldig in de vermelde regio’s (tenzij waar verboden, belast of beperkt door de wet).
 • Roland behoudt zich het recht voor om deze aanbieding op gelijk welk moment te wijzigen of in te trekken.
 • Claims die worden ontvangen zonder alle vereiste gegevens en documentatie zullen niet worden aanvaard – zonder uitzondering. Wij kunnen u vragen om een foto van het serienummer van uw nieuwe LX-7 piano aan ons te bezorgen. Elke claim waarbij deze procedure niet wordt gevolgd, zal worden geweigerd.
 • Roland neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor poststukken die laattijdig aankomen, verloren gaan, beschadigd geraken of verkeerd worden bezorgd.
 • We aanvaarden geen claims per fax of telefoon.
 • Roland behoudt zich het recht voor om alle aanvragen te controleren, met betrekking tot o.a. naam, adres en aankoopgegevens. Roland behoudt zich het recht voor om claims te weigeren indien er een vermoeden is van frauduleuze activiteiten. Aanvragen die niet voldoen aan deze voorwaarden en bepalingen, zullen worden geweigerd. Indien er bij een deelnemer gelijk welke vorm van misbruik wordt vastgesteld met betrekking tot deze aanbieding, dan zullen al zijn/haar claims ongeldig worden verklaard. De beslissingen van Roland met betrekking tot deze aanbieding zijn onherroepelijk.
 • Deze bepalingen zijn een aanvulling op onze standaard verkoopsvoorwaarden en -bepalingen, welke beschikbaar zijn op http://nl.rolandce.com/terms_of_use.
 • Indien er een conflict zou optreden tussen deze bepalingen en onze standaard verkoopsvoorwaarden en-bepalingen, dan krijgen deze bepalingen voorrang.

VERKLARING INZAKE BESCHERMING VAN GEGEVENS
Uw persoonsgegevens kunnen door Roland Corporation worden bijgehouden in een bestand, in overeenstemming met ons privacybeleid, inclusief direct marketing doeleinden. Deze informatie zal nooit worden vrijgegeven aan derden met het oog op marketing. Als u in de toekomst niet meer wil gecontacteerd worden (behalve voor communicatie in verband met deze aanbieding), gelieve dan te mailen naar webmaster@rolandce.com. U kunt zich op gelijk welk moment uitschrijven voor de mails van Roland.

Roland kan uw gegevens doorgeven aan derden, uitsluitend met het oog op de verwerking en uitvoering van deze aanbieding.

* zie voorwaarden en bepalingen